ACERCA DE ENGLISH ATTACK! CATALUNYA

Els principis pedagògics d’English Attack! es basen en les conclusions dels últims estudis sobre aprenentatge basat en el cervell, amb una especial atenció en els factors que motiven als alumnes adolescents i joves. El nostre enfocament utilitza elements dels enfocaments lèxic i comunicatiu de la pedagogia tradicional de l’anglès adaptats a un entorn d’Internet; i aportacions d’una àmplia gamma de professionals de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera sobre com certes formes i formats específics de materials autèntics, interfícies i experiències de tipus videojoc i comunicación en xarxa social, creen les condicions òptimes per a l’aprenentatge.